Društva

KARATE KLUB TRADITIONAL KARATE DO RAVNE NA KOROŠKEM

Predsednik: Breznik Roman - Kotlje 21 b, 2394 Kotlje

Telefon: 02 821 74 01